ASPEK PEMBAHARUAN DALAM ISLAM

lailahaillaallah-flag

Pembaharuan dalam Islam dapat dilakukan terutama dalam hal yang tidak bersifat mutlak, sedangkan hal-hal yang bersifat mutlak pembaharuan tak dapat diadakan.

Menurut hukum Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya dinyatakan bahwa kata yang lebih dikenal dan lebih popular untuk pembaharuan ialah modernisasi.

Dalam masyarakat barat kata modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dam usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya. Agar semuanya itu dapat disesuaikan dengan pendpaat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan modern. Pikiran dan aliran yang timbul di periode yang disebut age of reason atau englishtenment (masa akal atau masa terang) 1650-1800 M.

Pembaharuan atau modernisasi ialah yang lama ditinggalkan orang melangkah kepada yang baru. Hakekatnya ialah perubahan, perubahan itu adalah gerakan. Apabila modernisasi sudah menjadi sikap hidup, maka kehidupan itu akan penuh gerak, dinamis.

Orang sering mengaitkan modernisasi dengan westernisasi, atau ada yang menganggap westernisasi itu adalah modernisasi. Westernisasi adalah proses menjadi barat, orangnya boleh Indonesia tapi cara berfikir dan cara hidupnya dibentuk oleh system dan nilai dan pandangan sikap serta sikap hidup barat. Sedangkan modernisasi bukanlah bertujuan mengganti Indonesia dengan barat, tetapi memperbaruinya hingga menjadi Indonesia modern. Demikian juga halnya dengan Islam,  pembaharuan dalam Islam itu dengan memperbaharui interpretasi penafsiraqn terhadap hal yang tidak bersifat nmutlak hingga menjadi Islam modern.

Keinginan untuk mengadakan pembaharuan dalam Islam dicetuskan oleh:

  1. Muhammad Ibn Abdul al-Wahhab (1703-1787 M), buykan oleh pengaruh barat, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang dianut kaum awam waktu itu. Kemurnian tauhid telah rusak, kebiasaan yang salah (bid’ah) berkembang. Oleh karena itu Muhammad abdul wahhab mengajak umat harus kembali kepada tauhid dan Islam yang sebenarnya. Gerakannya disebut wahabiyah yang mempunyai pengaruh besar terhadap gerakan pembaharuan dalam Islam.

 

  1. Rifa’at Badawi Rafi’ al-Tahtawi (1801-1873 M), mengadakan pembaharuan dengan mendirikan sekolah-sekolah seperti kedokteran, selain itu menterjemah dan mengarang tentang perekonomian, pemerintahan, pendidikan dan ijtihad. Pokok-pokok pikirannya antara lain:

–          Para pemimpin harus musyawarah dengan para ulama, kaum terpelajar, dokter dan ekonom

–          Syari’ah harus disesuaikan dengan perkembangan modern

–          Para ulama harus belajar falsafat dan ilmu pengetahuan modern agar sesuai dengan syari’at dan kebutuhan zaman modern.

–          Pendidikan harus bersifat universal untuk semua golongan

–          Umat Islam harus dinamis dan tidak statis

 

 

 

  1. Muhammad Abduh (1849-1905 M) mengadakan pembaharuan dengan:

–          Mendirikan majalah ar-urwatul wustqa bersama rekannya jamalluddin al-Afghani

–          Mengajak umat kembali kepada ajaran Islam sejati

–          Ajaran kemasyarakatan dalam Islam dapat disesuaikan dengan zaman

–          Taklid dihapuskan dan ijtihad dihidupkan ulama

–          Islam katanya rasional, menghendaki akal, wahtu tidak bertentangan dengan akal, bila lahirnya ayat tidak bertentangan dengan pendapat akal maka harus dicarkan interpretasinya hingga sesuai dengan pendapat akal.

–          Islam tidak bertentangan dengan ilmu. Islam maju karena ilmu.

 

  1. Jamaluddin al-Afghani (1839-1892 M) pemikiran pembaharuannya antara lain:

–          Umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya, Islam yang sebenarnya

–          Dan juga karena statis, kuat berpegang pada taklid

–          Meninggalkan akhlak yang tinggi dan lupa kepada ilmu pengetahuan

–          Pemerintah harus bersifat musyawarah

 

  1. Rayid Ridha (1865-1935 M) pokok pikiran pembaharuannya adalah:

–          Untuk mengetahui Islam yang murni harus kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah

–          Ajaran Islam katanya tidak membawa kepada statis tetapi dinamis

–          Peradaban barat tidak bertentangan dengan Islam, peradaban barat sekarangberasal dari peradaban Islam zaman klasik

–          Pembaharuan juga memasuki fiqh

–          Rasyid ridha menyalurkan pemikiran pembaharuannya melalui majalah yang diterbitkannya bernama al-Manar. Majalah tersebut dibaca oleh mahasiswa yang datang dari berbagai pelosok dunia Islam yang studi di al-Azhar university, selesai studi mereka kembali ketanah airnya membawa pemikiran pembaharuan yang disampaikan oleh rasyid ridha. Sehingga pemikiran pembaharuan tersebut menjalar ke berbagai penjuru dunia Islam.

 

  1. Syah waliyullah (1703-1762 M) pemikiran-pemikirannya tentang Islam (sebab-sebab mundurnya Islam):

–          Bertukarnya system pemerintahan ke khalifahan menjadi system kerajaan yang bersifat absolute

–          Masuknya adat istiadat hindu ke dalam Islam

–          Karena perpecahan di kalangan umat Islam sendiri

–          Taklid kepada pendapat iman  sebelumnya

–          Usaha mengatasinya dengan mengembalikan umat Islam kepada yangs ebenarnya dan membuka pintu ijtihad.

 

  1. Syeikh sayyid ahmad khan (1817-1898 M) usahanya dalam pembaharuan adalah:

–          Mendirikan muslim anglo oriental college 9MAOC)

–          Mempelajari ilmu pengetahuan modern

–          Mengadakan konferensi pendidikan Islam

–          Gerakannya disebut gerakan aligard (nama kotanya) dan MAOC akhirnya menjadi universitas yang merupakan pusat pembaharuan umat Islam di india.

Masih banyak lagi pelopor pembaharuan serta pemikiran pembaharuan yang mereka cetuskan, baik yang berasal dari Pakistan, turki maupun dari Indonesia dan kalau kita perhatikan para tokoh-tokoh pembaharuan tersebut  menyalurkan pikiran pembaharuannya dengan menerbitkan majalah dan ada juga dengan mendirikan tempat pendidikan serta berdakwah ke berbagai daerah untuk menyampaikan ide-ide pembaharuan yang beliau bawa.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Rak Toko Minimarket Software Kasir CCTV Online Padang

Software & Program Kasir, Rak Minimarket, Gudang, Apotek, Rumah Makan, Hotel, Rumah Sakit, Laundry, dan lain-lain ( Padang - Bukittinggi - Pariaman - Solok - Pasaman - Sawahlunto - Pesisir )

Bang Ori Gagah

Kepada Dzat Maha Gagah, Ku Berserah dan Pasrah

Marketing Tulen

Catatan Perjalanan Iwan Setiawan

Pelataran Villa Jumi-E

Jaga hatimu di Kota Padang

%d blogger menyukai ini: